NÁPADY A PROJEKTY

Využití PC při výuce Proč vůbec zatahovat počítače do práce učitele. Vždyť je to jen zbytečná práce navíc. A nakonec by na mně ještě mohli chtít, abych se tím nějak vážněji zabýval a přišel o své pohodlí a klídek!
Automechanik jinak? V posledních letech se změnila jak auta tak i celá společnost. . Co stále marně čeká na změnu, je náš zkostnatělý systém přípravy na povolání.
Ověřování znalostí Odmítáte snižovat laťku a tím přispívat k devastaci našeho školství? Opravujete písemné úkoly žáků celé hodiny, nemáte dost času na ústní zkoušení? Chcete své žáky hodnotit objektivně, nechcete rozdávat dostatečné za jakoukoliv minimální znalost či aktivitu? Zde najdete možné řešení!
Druhý volant pro autoškoly Za volantem těžkého nákladního vozidla autoškoly sedí nezkušený žák. Ostatní účastníci silničního provozu v okolí jeho vozidla si to zcela neuvědomují, ale žádný učitel jízdy nemá v případě řidičovy chyby mnoho možností jak situaci řešit. Kdyby tak měl ještě jeden volant ... .
Informační list Učitel musí své studenty neustále překvapovat. Nejlépe, když žáci vůbec netuší čím se budou v příští hodině zabývat a co na nich bude učitel chtít. Proto nezavádějte žádné informační listy.
Testy © Sady testových otázek z několika tématických okruhů.
Učebnice on Line Učebnice na Internetu jsou kdykoliv k dispozici a v případě změn, (což je průběžný a nikdy nekončící proces), není třeba čekat na nové vydání a jeho distribuci do kamenných obchodů. Kdyby tak bylo více času na psaní ...(;-( .
Žákovská knížka Je príma když nikdo neví z čeho je v ŽK ta známka zapsána, kdo ji zapsal, co bylo, mělo být a ještě bude zkoušeno. Ono se to tam stejně nevejde. Ne aby Vás napadlo něco na tom měnit!